.
Thành viên Việt Di Trú Đà Nẵng
1 ... 16, 17, 18, 19, 20 - bottom
Trời! Houston là thành phố nổi tiếng ai ở TX mà chưa ghé. Em mới đi đến đó đầu tháng 4. Một dãy dài khu phố VN. Thấy đặc biệt là có đến mấy chục quán Phở.

489535 top -
Ối trời! TV VDT Đà nẵng đâu hết rồi.Chủ xị đi mẽo rùi sao bỏ
vắng teo như thế này.ALO nghe rõ trả lời.

522358 top -
Thành Viên Đà nẵng đâu rồi nhỉ. có ai trong này diện F3-2003 không vậy nhỉ. có ai ở quận hải châu không....

524882 top -
Thành viên Việt Di Trú Đà Nẵng
1 ... 16, 17, 18, 19, 20

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image